Черни метали и изделия от тях

ГОРЕЩОВАЛЦУВАНА ПЛОСКА ЛАМАРИНА НА РУЛОНИ И ЛИСТА

Използва се като краен продукт, както и за по-нататъшна пластична обработка за получаване на изделия, като профилирана ламарина, рифелова  ламарина, тръби, винкели и профили. ГВ ламарината  се използва и  като изходен материал за последващо студено валцуване.

СТУДЕНОВАЛЦУВАНА ЛАМАРИНА НА  РУЛОНИ И ЛИСТА

Предлага се като краен продукт с определени пластични свойства с предназначение за формоване, профилиране, производство на тръби и др. изделия. Предлага се и като  фулхард, който се използва за по-нататъшна обработка на линии за непрекъснато горещо поцинковане, както и като пластифицирана ламарина и бяло тенеке.

ГОРЕЩОПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА НА РУЛОНИ И ЛИСТА

Произвежда се на линии за непрекъснато горещо поцинковане с двустранно нанесено цинково покритие и дебелина по желание на клиента според стандарта. Намира приложение при по-нататъшна пластична деформация (профилирана ламарина), изграждане на индустриални инсталации, въздуховоди и в битовата техника.

ЛАМАРИНА С PVC ПОКРИТИЕ НА РУЛОНИ И ЛИСТА

Като изходен материал се използва двустранно горещо поцинкована ламарина, върху която непрекъснато  се нанася органично покритие или боя, оцветени с цвят по  система RAL, по заявка на клиента. Използва се за профилирана покривна ламарина, за производство на сандвич панели и елементи за дизайн на конструкции.

ДРУГИ  ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ

По искане на клиента могат да бъдат доставени тръби /шевни и безшевни/, винкели, покалаена ламарина и др.

ПРОДАЖБИ И ДОСТАВКА

Продажбата се извършва по зададена поръчка по съответния стандарт, размери,  количества и  дебелини на покрития.  Доставката се извършва до склада на клиента.